מדיניות החזרות והחלפות

ביטול עסקה

הצרכן רשאי לבטל את העסקה באחת מהדרכים שיצוינו להלן, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר. במקרה של ביטול עסקה כאמור, יקבל הצרכן את מלוא סכום העסקה בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

צרכן אשר ביטל עסקה כאמור בשל פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו, עקב אי אספקת המוצר או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק, יקבל חזרה את מלוא הסכום ששולם עבור העסקה.

מובהר כי הצרכן יחזיר את המוצר כאשר הוא חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש ותווית המחיר לא הוסרה ממנו  בצירוף חשבונית קניה

ניתן להחזיר מוצר בחנות בדיזנגוף סנטר תל אביב

להחזרה באמצעות שליח יש לפנות לשירות הלקוחות

לתשלום עבור החזרה או החלפה באמצעות שליח נא ללחוץ כאן 

ביטול עסקאות שבוצעו באתר על ידי אוכלוסיות מיוחדות (אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, עולה חדש):

בעסקה שבוצעה באתר ונערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי העניין, לפי המאוחר.

לצורך ביטול כאמור הצרכן יציג את המסמכ/ים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, כגון:

  • תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
  • תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
  • תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
  • תעודה המנויה בתוספת לחוק הגנת הצרכן.

לצורך סעיף זה:

“אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;

“אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 שנים;

“עולה חדש” – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;

ביטול עסקה לאחר חלוף המועד לביטול עסקה הקבוע בדיני הגנת הצרכן אין אפשרות לבטל עסקאות ולהחזיר או להחליף מוצרים.

מדיניות החלפת מוצרים

מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש ותווית המחיר לא הוסרה ממנו  בצירוף חשבונית קניה

ניתן להחזיר מוצר בחנות בדיזנגוף סנטר תל אביב

להחלפה באמצעות שליח יש לפנות לשירות הלקוחות שלנו לתיאום

לתשלום עבור החזרה או החלפה באמצעות שליח נא ללחוץ כאן 

שמירת זכויות

הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון.

מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד

החזרת מוצר באמצעות שליח כרוכה בתשלום בסך 19.90 ש”ח  עבור דמי המשלוח